top of page

ÖZET METİN KURALLARI

* Sadece "Özet Çalışma" ile kongremize katılım sağlayabilirsiniz. 

* Kongrenin dili İngilizce veya Türkçedir.

* Kongrede sunulacak bildiriler özgün ve alanlarında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır.

* İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

* Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaya uygun görülen tüm tebliğlere (bildirilere) kabul mektubu verilecektir. 

* Kongremize bizzat katılıp sözlü sunum yapan katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilecektir.

* Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

Örnek: Mehmet Dalkılıç

* Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örnek: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Ankara

* Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

Örn: Spor Bilimlerinde Güncel Sorunlar

* Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

* Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

* Özet çalışmalarda bildirilerinizin daha iyi değerlendirebilmesi için minimum 200, maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir.

* Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.

* Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.

* Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.

* Özet Metin Bildiri Çalışmaları Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında, hazırlanacaktır.

* Değerlendirme sürecinin aksamaması için belirtilen teslim tarihinin aşılmaması ve çalışmaların detaylı olarak açıklanan yazım-format kurallarına ve şablona uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. ​

* Tüm görsel malzemelerin içerik/telif hakları yazarların sorumluluğundadır. ​

* Bildiri metni doc veya docx formatında, tek bir dosya şeklinde hazırlanmalıdır. Pdf veya başka formatlarda gönderim yapılmamalıdır. 

bottom of page