top of page
Keyboard and Mouse

Conference Programme,

Records and Proceedings Books 

 

Konferans Programı,

Kayıtlar ve Bildiri Kitapları

Congress Programme (Kongre Programı)

VIII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES 2022).jpg

VIII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES-2022)

ISBN: 978-625-8464-98-6

VIII. INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES 2022).jpg

VIII. INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES-2022)

ISBN: 978-625-8378-00-9

VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES 2022).jpg

VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022)

 

ISBN: 978-625-8464-99-3

Proceedings Book

(Bildiriler Kitabı)

Not 1: Sözlü Sunum yapma şartı bulunmaktadır. Sözlü Sunum yapan hocalarımızın bildiri çalışmaları yayınlanacaktır.

Not 2: Kongremiz; UAK Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Ancak; kongre katılımcılarımızın yarısından fazlası yerli katılımcı olduğu için Akademik Teşvik kriterlerini karşılamamaktadır.

 

ONLINE ORAL PRESENTATION / ONLINE SÖZLÜ SUNUM

Online Sunum 

1. Sunumlar PPTX veya PDF formatlarından herhangi biri ile hazırlanmalıdır. 

2. Sunumlar en az 5-7 dk., maksimum 10 dk. anlatım içermelidir.

3. Sunumlar olabildiğince görsellik içermelidir. 

4. Sunumların sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın kurum adı ve logosu konulmalıdır. 

5. Sunum düzeni açık ve anlaşılır olmalıdır. Sunumlarda uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. 

6. Sunum işleyişi kongre tarihine yakın ilan edilecek ve detaylar için akademisyenlerimize email iletilecektir.

Neden Online Sözlü Sunum Kongre 

Çeşitli nedenlerle fiziki olarak bir araya gelemediğimiz akademisyenlerimize daha geniş kapsamlı olarak ulaşmaktır. Bunu sağlamak için dijital ortamın bize tanıdığı tüm yeni ve farklı olanakları kullanarak karşılıklı iletişim içinde bir kongre düzenliyoruz.

Online Sözlü Sunum Kongre Nasıl Olacak

Zoom Video Konferans Programı ile gerçekleştirilecektir. Eş zamanlı online şeklinde olacaktır. Katılımcılar soru-cevap yapabileceklerdir.

Katılım Şartı

Web bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

bottom of page