top of page
Keyboard and Mouse

Conference Programme,

Records and Proceedings Books 

 

Konferans Programı,

Kayıtlar ve Bildiri Kitapları

Congress Programme (Kongre Programı)

Health Sciences.jpg

VII. INSAC

International Congress on

Health Sciences

(ICHES-2021)

ISBN: 978-625-8464-01-6

Natural and Engineering Sciences.jpg

VII. INSAC

International Congress on

Natural and Engineering Sciences

(ICNES-2021)

ISBN: 978-625-8464-02-3

Social and Education Sciences.jpg

VII. INSAC

International Congress on

Social and Education Sciences (INCSES-2021)

ISBN: 978-625-8464-03-0

Proceedings Book

(Bildiriler Kitabı)

Not: Sözlü Sunum yapma şartı bulunmaktadır. Sözlü Sunum yapan hocalarımızın bildiri çalışmaları yayınlanmıştır.
 

ONLINE ORAL PRESENTATION / ONLINE SÖZLÜ SUNUM

Online Sunum 

1. Sunumlar PPTX veya PDF formatlarından herhangi biri ile hazırlanmalıdır. 

2. Sunumlar en az 5-7 dk., maksimum 10 dk. anlatım içermelidir.

3. Sunumlar olabildiğince görsellik içermelidir. 

4. Sunumların sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın kurum adı ve logosu konulmalıdır. 

5. Sunum düzeni açık ve anlaşılır olmalıdır. Sunumlarda uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. 

6. Sunum işleyişi kongre tarihine yakın ilan edilecek ve detaylar için akademisyenlerimize email iletilecektir.

Neden Online Sözlü Sunum Kongre 

Çeşitli nedenlerle fiziki olarak bir araya gelemediğimiz akademisyenlerimize daha geniş kapsamlı olarak ulaşmaktır. Bunu sağlamak için dijital ortamın bize tanıdığı tüm yeni ve farklı olanakları kullanarak karşılıklı iletişim içinde bir kongre düzenliyoruz.

Online Sözlü Sunum Kongre Nasıl Olacak

Zoom Video Konferans Programı ile gerçekleştirilecektir. Eş zamanlı online şeklinde olacaktır. Katılımcılar soru-cevap yapabileceklerdir.

Katılım Şartı

Web bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

bottom of page