HAZİRAN 2022 - ULUSLARARASI ALAN BAZLI KİTAPLARIMIZ

INSAC World Health Sciences-ISBN-R-kapak.jpg

ISBN: 978-625-430-152-0

INSAC World Natural and Engineering Sciences-ISBN - Kapak.jpg

ISBN: 978-625-430-153-7

INSAC World Social and Education Sciences-ISBN-Kapak.jpg

ISBN: 978-625-430-154-4

Photos from INSAC Congress

1.jpg
3.png
4.jpg
2.png
5.jpg