top of page

ARALIK 2022 - Uluslararası Alan Bazlı Kitaplar Yayınlanmıştır. Tebrik ederiz. Tıklayınız...

INSAC New Trends in Health Sciences.jpg
INSAC New Trends in Natural and Engineering Sciences.jpg
INSAC New Trends in Sport Sciences.jpg
INSAC New Trends in Social and Education Sciences.jpg

Son Gönderim Tarihi: 5 Şubat 2023 

Kitapların Basım Tarihi: 20 Mart 2023

Kitap Bölüm Şablonu ve Yazım Kuralları için Tıklayınız !

Editörlü Kitap Bölümü Yayın Şartları:

  • Alan bazlı kitap çalışması yapılacaktır. Akademik çalışmalarınızı bu kitap ile yayınlayabilirsiniz. 

  • Kitap, Uluslararası ISBN'e sahip olup, kitabın basımı yapılarak çeşitli ülkelerdeki Uluslararası Kütüphanelere gönderilmektedir. Kitap çalışması, Uluslararası kapsamdadır. 

  • Editör kurullarımızın değerlendirmeleri sonrasında kurul tarafından çalışmanız yayına kabul edilmelidir. 

  • Kitaplarımız; Uluslararası Yayınevi statüsünde olup Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

  • Çalışmanızı, kitap bölüm şablonu ve yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenleyip insackongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

MART 2023 - Uluslararası Alan Bazlı Kitap Yazım Daveti

health-.jpeg
social-.jpeg
natural-.jpeg

Congress Date / Kongre Tarihi:  
March 18-19, 2023 

Abstract Deadline / Özet Metin Son Gön. Tarihi : 
February 1, 2023

Registration Deadline / Kayıt Son Tarihi : 
March 1, 2023

Paper E-Book (ISBN) / Bildiri Kitabi Tarihi (ISBN'li) : 
March 23, 2023

Not: Kongrelerimiz Online olarak yapılacaktır.

MART 2023 - Uluslararası Kongrelerimiz

Photos from INSAC Congress

1.jpg
3.png
4.jpg
2.png
5.jpg
bottom of page