Health Sciences.jpg


Important Dates / Önemli Tarihler

Congress Date / Kongre Tarihi:  October 21-23, 2021
 
Extended Abstract Deadline / Özet Metin Son Gön. Tarihi : October 10, 2021

Extended Registration Deadline / Kayıt Son Tarihi : October 14, 2021

Paper E-Book (ISBN) / Bildiri Kitabi Tarihi (ISBN'li) : October 25, 2021

PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN ÖTÜRÜ KONFERANSIMIZ ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR !

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of many universities, VII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES-2021) will be held on October 21-23, 2021. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in Health Sciences. The Congress will consist of oral presentations. ​

Papers and presentation languages are Turkish or English. It will be preferred by the presenters.
We will be happy and honored to see you in our congress. ​
 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet DalkılıçTopics / Konular

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Sağlıkla ilgili Çok Disiplinli Bilimler, Spor Bilimleri
 
----- ​
 
Medicine, Dentist, Veterinary, Pharmacy, Nursing, Midwifery, Biology, Microbiology, Multidisciplinary Sciences in Health, Sports Sciences

Mehmet_Dalkilic2.jpg
 

Submission / Gönderim

 

Bildiri çalışmalarınızı aşağıda bulunan sözlü/poster sunum kongre formatına göre düzenleyip insackongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Committees / Speakers