Sağlık-afiş-R.jpg

Important Dates / Önemli Tarihler

Congress Date / Kongre Tarihi:  March 27-28, 2021

 

Ext. Abst. Deadline / Uzatılmış Özet Metin Son Gön.TarihiMarch 14, 2021

Registration Deadline / Kayıt Son Tarihi : March 18, 2021

Paper E-Book (ISBN) / Bildiri Kitabi Tarihi (ISBN'li) : April 10, 2021

PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN ÖTÜRÜ KONFERANSIMIZ ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR !

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of many universities, INSAC International Congress on New Developments in Health Sciences (ICNDHS 2021) will be held on March 27-28, 2021. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in Health Sciences. The Congress will consist of oral presentations. ​

Papers and presentation languages are Turkish or English. It will be preferred by the presenters.

We will be happy and honored to see you in our congress. ​

 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç

Topics / Konular

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Sağlıkla ilgili Çok Disiplinli Bilimler, Spor Bilimleri

 

----- ​

 

Medicine, Dentist, Veterinary, Pharmacy, Nursing, Midwifery, Biology, Microbiology, Multidisciplinary Sciences in Health, Sports Sciences

Mehmet_Dalkilic2.jpg
 

Submission / Gönderim

 

Bildiri çalışmalarınızı aşağıda bulunan sözlü/poster sunum kongre formatına göre düzenleyip insackongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Committees / Speakers