Natural and Engineering Sciences.jpg


Important Dates / Önemli Tarihler

Congress Date / Kongre Tarihi:  October 21-23, 2021
 
Extended Abstract Deadline / Özet Metin Son Gön. Tarihi : October 10, 2021

Extended Registration Deadline / Kayıt Son Tarihi : October 14, 2021

Paper E-Book (ISBN) / Bildiri Kitabi Tarihi (ISBN'li) : October 25, 2021

PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN ÖTÜRÜ KONFERANSIMIZ ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR !

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of many universities, VII. INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES-2021) will be held on October 21-23, 2021. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in Natural and Engineering Sciences. The Congress will consist of oral presentations. ​

Papers and presentation languages are Turkish or English. It will be preferred by the presenters.

We will be happy and honored to see you in our congress. ​

 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç

Topics / Konular

Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Atmosfer Bilimleri, Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz ve Gemi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Bahçe Bitkileri, Yetiştirme ve Islahı Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri, Yetiştirme ve Islahı, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni

-----

Biology, Physics, Statistics, Chemistry, Maths, Molecular Biology and Genetics, Atmospheric Sciences and Meteorological Engineering, Computer Science and Engineering, Biomedical Engineering, Bioengineering, Environmental Sciences and Engineering Marine and Marine Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering, Industrial Engineering, Energy Systems Engineering, Food Science and Engineering, Map Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Mechanical Engineering, Materials and Metallurgical Engineering, Mechatronic Engineering, Nuclear Engineering, Automotive Engineering, Petroleum Engineering, Textile Sciences and Engineering, Aerospace Engineering, Earth Sciences and Engineering

 

Horticulture, Breeding and Breeding Plant Protection, Biosystems Engineering, Forest Industry Engineering, Forest Engineering, Landscape Architectur,e Seafood Farming Economy, Agricultural Biotechnology, Agricultural Mechanization, Agricultural Structures and Irrigation Field Crops, Breeding and Breeding Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science

Mehmet_Dalkilic2.jpg
 

Submission / Gönderim

 

Bildiri çalışmalarınızı aşağıda bulunan sözlü/poster sunum kongre formatına göre düzenleyip insackongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Committees / Speakers

Venue / Kongre Lokasyonu

Grand Hotel Konya

 

Adres: Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
Selçuk Ünv. Kamp. Selçuklu 42250 Konya

Telefon: +90 332 221 50 00

3otel.jpg
4otel.jpg
1otel.jpg
2otel.jpg
5.jpg