VI. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2020)

March 14 - 15, 2020         Konya, Turkey

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of many universities, VI. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2020) will be held in Konya on March 14-15, 2020. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in Natural, Engineering, Health, Sports, Agriculture, Forest and Aquaculture fields. The Congress will consist of oral presentations. ​

Papers and presentation languages are Turkish or English. It will be preferred by the presenters.

We will be happy and honored to see you in our congress. ​

 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç

 

 

Topics / Konular

Biyoloji Fizik İstatistik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik, Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Deniz ve Gemi Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Harita Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Nükleer Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Petrol Mühendisliği Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Tıp Diş Hekimliği Veteriner Hekimlik Eczacılık Hemşirelik Ebelik Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler, Spor Bilimleri

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bitki Koruma Biyosistem Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Su Ürünleri Tarım Ekonomisi Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni

-----

Biology Physics Statistics Chemistry Maths Molecular Biology and Genetics, Atmospheric Sciences and Meteorological Engineering Computer Science and Engineering Biomedical Engineering Bioengineering Environmental Sciences and Engineering Marine and Marine Engineering Electrical engineering Electronics and Communication Engineering Industrial Engineering Energy systems Engineering Food Science and Engineering Map Engineering Civil Engineering Chemical Engineering Mining Engineering Mechanical engineering Materials and Metallurgical Engineering Mechatronic Engineering Nuclear Engineering automotive engineering Petroleum Engineering Textile Sciences and Engineering Aerospace Engineering Earth Sciences and Engineering

Medicine Dentist Veterinary Medicine Pharmacy Nursing Midwifery Multidisciplinary Health Sciences Multidisciplinary Sciences in Health, Sports Sciences

Horticulture Breeding and Breeding Plant Protection Biosystems Engineering Forest Industry Engineering Forest Engineering Landscape Architecture Seafood Farming Economy Agricultural Biotechnology Agricultural Mechanization Agricultural Structures and Irrigation Field Crops Breeding and Breeding Soil Science and Plant Nutrition Animal Science

Important Dates / Önemli Tarihler

Congress Date / Kongre Tarihi:  March 14-15, 2020

Paper (Abstract) Extended Deadline / Uzatılmış Özet Son Gönderim Tarihi : March 2, 2020

Paper (Full Paper, Poster) Deadline / Tam Metin Son Gönderim Tarihi : March 4, 2020

Registration Deadline / Kayıt Son Tarihi : March 4, 2020

Paper E-Book (with ISBN) / Bildiri Kitabi Tarihi (ISBN'li) : March 25, 2020

 

Submission / Gönderim

 

Bildiri çalışmalarınızı aşağıda bulunan sözlü/poster sunum kongre formatına göre düzenleyip insackongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Committees / Speakers

Venue / Kongre Lokasyonu

Grand Hotel Konya

 

Adres: Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
Selçuk Ünv. Kamp. Selçuklu 42250 Konya

Telefon: +90 332 221 50 00