Important Dates / Önemli Tarihler

Congress Date / Kongre Tarihi:  November 14-15, 2020

 

Extd. Abstr. Deadline / Özet Metin Son Gönderim Tarihi : November 2, 2020

Registration Deadline / Kayıt Son Tarihi : November 6, 2020

Paper E-Book (ISBN) / Bildiri Kitabi Tarihi (ISBN'li) : November 25, 2020

PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN ÖTÜRÜ KONFERANSIMIZ ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR !

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of many universities, International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020) will be held in Konya on November 14-15, 2020. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in Health Sciences. The Congress will consist of oral presentations. ​

Papers and presentation languages are Turkish or English. It will be preferred by the presenters.

We will be happy and honored to see you in our congress. ​

 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç

Topics / Konular

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri, Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler, Spor Bilimleri

 

----- ​

 

Medicine, Dentist, Veterinary, Pharmacy, Nursing, Midwifery, Multidisciplinary Health Sciences, Multidisciplinary Sciences in Health, Sports Sciences

 

Submission / Gönderim

 

Bildiri çalışmalarınızı aşağıda bulunan sözlü/poster sunum kongre formatına göre düzenleyip insackongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Committees / Speakers

Venue / Kongre Lokasyonu

Grand Hotel Konya

 

Adres: Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
Selçuk Ünv. Kamp. Selçuklu 42250 Konya

Telefon: +90 332 221 50 00