INSAC'19 Proceedings Book/Bildiriler Kitabı

ISBN: 978-605-7852-55-7