INSAC'18 Proceedings Book/Bildiriler Kitabı

ISBN: 978-605-69062-0-6