Kayıt / Registration

Online Sözlü Sunum / Online Oral Presentation 

(Özet - Tam Metin / Abstract - Full Paper)

İlk Bildiri / First Notification :

250 TL  or  USD 40 (for foreign participants)

 

Sunum Yapacak Yazarın Birden Fazla Bildiri Sunması Durumunda Diğer Bildirileri için Bildiri Başı Ücreti / The other notifications :

100 TL or  USD 20 (for foreign participants)

Dış Katılımcı (Bildiri veya Poster Sunumsuz) / External Partipicant (Without Paper or Poster) :

100 TL / Day  or  USD 20 (for foreign participants)

Kayıt Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler / Services Included in Registration Fees

Katılım Belgesi (Sunan Yazar) / Participition Certificate (for only presenter)

Katılım / Participating in the Scientific Meeting

Bildiriler online olarak e-book (ISBN) şeklinde yayınlanacaktır.

Ödenen ücretlerde iade yapılmamaktadır.

Ödeme Bilgileri

Emine Dalkılıç

IBAN: TR28 0013 4000 0044 9553 4000 01