top of page

Kayıt / Registration

Sözlü Sunum / Oral Presentation 

(Özet - Tam Metin / Abstract - Full Paper)

İlk Bildiri / First Notification :

400 TL  or  USD 30 (for foreign participants)

 

Sunum Yapacak Yazarın Birden Fazla Bildiri Sunması Durumunda Diğer Bildirileri için Bildiri Başı Ücreti / The other notifications :

250 TL or  USD 20 (for foreign participants)

Dış Katılımcı (Bildiri veya Poster Sunumsuz) / External Partipicant (Without Paper or Poster) :

250 TL / Day  or  USD 20 (for foreign participants)

Ödeme Bilgileri

Mehmet Dalkılıç

TR26 0001 5001 5800 7303 8926 70

Kayıt Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler / Services Included in Registration Fees

Katılım Belgesi (Sunan Yazar) / Participition Certificate (for only presenter)

Katılım / Participating in the Scientific Meeting

Bildiriler kitabı online olarak Uluslararası ISBN alınmış şeklinde yayınlanacaktır.

Ödenen ücretlerde iade yapılmamaktadır.

bottom of page