Kayıt / Registration

Sözlü Sunum / Oral Presentation 

(Özet - Tam Metin / Abstract - Full Paper)

İlk Bildiri / First Notification :

...... TL  or  USD .... (for foreign participants)

 

Sunum Yapacak Yazarın Birden Fazla Bildiri Sunması Durumunda Diğer Bildirileri için Bildiri Başı Ücreti / The other notifications :

..... TL or  USD .... (for foreign participants)

Dış Katılımcı (Bildiri veya Poster Sunumsuz) / External Partipicant (Without Paper or Poster) :

.... TL / Day  or  USD .... (for foreign participants)

Ödeme Bilgileri

Osman Dalkılıç

TR80 0006 2000 5920 0006 6573 11

Kayıt Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler / Services Included in Registration Fees

Katılım Belgesi (Sunan Yazar) / Participition Certificate (for only presenter)

Katılım / Participating in the Scientific Meeting

Bildiriler kitabı online olarak Uluslararası ISBN alınmış şeklinde yayınlanacaktır.

Ödenen ücretlerde iade yapılmamaktadır.